As-salaamu ‘alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh,

Den er godt nok nogle måneder gammel, denne artikel, men den er stadig nyttig. Subhaan Allaah, det er SÅ vigtigt at vi beskytter os selv og vores børn. De og vores kroppe er en amaanah fra Allaah, som vi vil blive spurgt om og stillet til regnskab for på Dommens Dag. Må Allaah lade os og vores børn være blandt de succesfulde den dag, aameen.

Pesticider forsinker udvikling af hjernen hos skolebørn

– Skræmmende resultat, siger lederen af det internationale forskningsprojekt, Philippe Grandjean fra Syddansk Universitet.

Mange pesticider mistænkes for at kunne skade nervesystemet, specielt udviklingen af et barns hjerne under graviditeten og i de tidlige leveår.

Nu har en international forskergruppe under ledelse af professor Philippe Grandjean, Syddansk Universitet, påvist forsinket udvikling på op til 2 år hos skolebørn, hvis mødre arbejdede i drivhus under graviditeten. De udsatte børn havde også forhøjet blodtryk, mens mødrene ikke selv havde haft symptomer.

Projektet er gennemført i det nordlige Ecuador, hvor store områder er dækket af drivhuse til produktion af langstilkede roser.

I drivhusene, hvor hovedparten af arbejdskraften er kvinder, bruger man godt en snes forskellige kemiske stoffer til bekæmpelse af organismer, der er skadelige for roserne. Nogle af disse pesticider er i de senere år er blevet forbudt i EU, men bruges stadig i andre lande.

Forskerne fandt, at mange mødre og fædre til de deltagende skolebørn, havde arbejdet i drivhuse i graviditetsperioden. Ingen af kvinderne havde selv arbejdet med pesticider som sådan, men de blev udsat for stofferne, når de rørte ved planterne.

1,5 til 2 år bagud i udvikling

Alle 84 børn, som gik i 1. og 2. klasse i en lokal kommuneskole, blev undersøgt af et lægehold, og deres mødre blev udspurgt om arbejde, levevaner og sociale forhold.

35 af børnene havde i fostertilstanden været udsat for pesticider gennem moderens arbejde, og 23 kunne være udsat på grund af faderens arbejde i samme periode.

Når man tog hensyn til kost og sociale forhold var der en sikker negativ påvirkning hos børn, hvor moderen havde været udsat for pesticider under graviditeten. Effekten var kraftigst for muskel-koordination, rumopfattelse og visuel hukommelse.

Børnene var således 1,5 til 2 år bagud i udviklingen, hvilket er en meget kraftig påvirkning i 6-8 års alderen, hvor hjernens udvikling foregår med stor hast.

Forskerne fandt samtidig et forhøjet blodtryk, formentlig på grund af skadelig påvirkning af de centre i hjernen, som styrer hjerte-karsystemets funktioner.

Tavs epidemi

– Resultaterne er skræmmende. Når disse påvirkninger kan ses i skolealderen, må de regnes for varige. Vores resultater bør vække opmærksomhed i EU, som sidste år besluttede ikke at kræve en forudgående undersøgelse af pesticiders mulige påvirkning af hjernens udvikling, inden stofferne godkendes. Den beslutning bør man tage op til fornyet overvejelse, mener professor, dr. med. Philippe Grandjean.

I 2006 publicerede han sammen med den amerikanske professor Philip Landrigan en meget omtalt artikel i tidsskriftet The Lancet, hvor forskerne forudsagde, at forureningen med metaller, opløsningsmidler, pesticider og andre hjernegifte vil føre til en tavs epidemi, fordi stofferne hver især og tilsammen hæmmer hjernens udvikling hos fostre og mindre børn. Dengang sagde Grandjean, at den tavse epidemi kun kan hindres, hvis vi er indstillet på at bruge forsigtighedsprincippet.

– Nu må vi tage stilling til, om vi vil sætte ind over for pesticiderne, siger han i dag.

Flere oplysninger

Professor, dr.med. Philippe Grandjean kan bedst kontaktes i dag og de kommende dage på email til pgrandjean@health.sdu.dk, og evt. telefonkontakt kan da aftales.

Forskernes resultater kan ses i artiklen:

Raul Harari, Jordi Julvez, Katsuyuki Murata, Dana Barr, David C. Bellinger, Frodi Debes, Philippe Grandjean: Neurobehavioral Deficits and Increased Blood Pressure in School-Age Children Prenatally Exposed to Pesticides.

Artiklen offentliggøres i Environmental Health Perspectives 2010, som er under udgivelse, og den er netop gjort tilgængelig på tidsskriftets hjemmeside:

http://ehp03.niehs.nih.gov/article/fetchArticle.action;jsessionid=C8A1577FC473497A207E1EFED9340DF0?articleURI=info%3Adoi%2F10.1289%2Fehp.0901582

01.03.2010

Reklamer